Nieuws

De nieuwe BTW-regeling voor (para)medische en esthetische prestaties

Zoals u wellicht heeft vernomen is er ingevolge een circulaire nr. 2021/C/114 van 20 december ll. één en ander gewijzigd betreffende de BTW-regeling op (para) medische en esthetische prestaties en dit vanaf 1 januari 2022.

De nieuwe BTW-regeling voor (para)medische en esthetische prestaties

Maatregelen voor zelfstandigen die gevolgen ondervinden van de coronacrisis

Door de nieuwe coronamaatregelen van het overlegcomité van 20 november moeten ondernemers opnieuw hun activiteiten verplicht stopzetten of zullen ze zware omzetverliezen hebben. De Vlaamse regering heeft beslist deze ondernemers te beschermen en stelt volgende 3 beschermingsmaatregelen voor.

Maatregelen voor zelfstandigen die gevolgen ondervinden van de coronacrisis

De nieuwe regels voor bedrijfswagens op een rijtje

Wat de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens betreft wijzigt er heel wat in de komende jaren waardoor het fiscaal steeds interessanter en interessanter wordt om een volledig elektrische wagen aan te kopen. Voor de volledigheid geven we u dan ook een overzicht van de fiscale regels vanaf nu en dit voor de komende 10 jaar.

De nieuwe regels voor bedrijfswagens op een rijtje

Administratieve vereenvoudiging attest verlaagd BTW-tarief in de bouw

De verplichting voor aannemers om een attest uit te reiken om het verlaagd BTW-tarief van 6% te mogen toepassen valt weg vanaf 1 juli 2022. Vanaf dan dient het attest vervangen te worden door een standaardverklaring op de factuur zelf.

Administratieve vereenvoudiging attest verlaagd BTW-tarief in de bouw

Wijzigingen vennootschapsrecht vanaf 1 januari 2020

Het jaar 2020 zal terug een jaar zijn waarin heel wat verandert: na de digitalisering waar we in 2019 hard hebben aan gewerkt en de opstart van ons digitaal platform, wijzigt er vanaf 1 januari 2020 terug heel wat voor vennootschappen. Zoals je allicht al hier en daar hebt vernomen, is het “oude” Wetboek Vennootschapsrecht in 2019 vervangen door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Een belangrijke datum bij de geleidelijke inwerkingtreding van dit nieuwe wetboek is 1 januari 2020: vanaf die datum worden alle dwingende regels van het WVV onmiddellijk van toepassing op alle bestaande vennootschappen, onafgezien van het feit of de statuten al dan niet reeds zijn aangepast.

Wijzigingen vennootschapsrecht vanaf 1 januari 2020