top of page

De nieuwe regels voor bedrijfswagens op een rijtje

Thomas Bossier

Wat de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens betreft wijzigt er heel wat in de komende jaren waardoor het fiscaal steeds interessanter en interessanter wordt om een volledig elektrische wagen aan te kopen. Voor de volledigheid geven we u dan ook een overzicht van de fiscale regels vanaf nu en dit voor de komende 10 jaar.


Indien de wagen vóór 31 december 2022 wordt besteld verandert er niets. Deze wagens blijven dus in dezelfde mate aftrekbaar als nu het geval is en dit “voor altijd”. Hieronder vindt u een korte uitleg omtrent de huidige (en ingewikkelde) regeling:


Om de fiscale aftrekbaarheid van de personenwagen te bepalen kijkt men steeds naar de CO2-uitstoot. Dit geldt voor zowel “normale” als voor hybride personenwagens. Aangezien hybride wagens een veel lagere CO2-uitstoot hebben, zijn ze fiscaal veel gunstiger dan niet-hybride wagens. De fiscale aftrekbaarheid wordt als volgt berekend: 120% - (0,5% x coëfficiënt x CO2-uitstoot). Waarbij de coëfficiënt 1 is voor diesels en 0,95 voor benzines.


De wetgever ontneemt daarnaast de fiscale gunstregimes van de zogenaamde “valse” hybride wagens. Dit zijn plug-in-hybride wagens die slechts een kleine afstand op hun batterij kunnen rijden. Zij waren populair omwille van hun hoge mate van fiscale aftrekbaarheid. Wanneer de batterij geen voldoende energiecapaciteit heeft (d.i. < 0,5 KWh per 100kg) OF een uitstoot heeft van meer dan 50g/km, wordt de aftrek van de autokosten berekend op basis van de vergelijkbare personenwagen zonder elektromotor.


Indien u m.a.w. zou opteren om een hybride wagen te nemen, zorg dan zeker dat de energiecapaciteit voldoende (> 0,5 KWh per 100kg) is EN dat de CO2-uitstoot niet meer dan 50g/km bedraagt. Stel dat u aan beide voorwaarde voldoet zal de wagen 95% of meer aftrekbaar zijn, afhankelijk van de CO2-uitstoot. (Berekening volgens bovenstaande formule: 120% - (0,5% x 1 x 50g/km) = 95%). Indien één van deze twee voorwaarden niet vervult zijn, zal de “valse” hybride wagen vergeleken worden met zijn tegenhanger zonder elektromotor (diesel of benzine met m.a.w. een hogere CO2).


Indien u zou opteren voor een “normale” personenwagen en u een zo hoog mogelijke aftrekbaarheid wenst te bekomen, adviseren wij u ook om een wagen te nemen met een lage CO2-uitstoot. Ter illustratie: een diesel personenwagen met een CO2-uitstoot van 95g/km zal nog 72,50% aftrekbaar zijn (zie formule: 120% - (0,5% x 1 x 95g/km) = 72,50%).

 

Indien de wagen tussen 1 januari 2023 maar vóór 1 juli 2023 wordt aangekocht verandert de aftrekbeperking op brandstofkosten van een oplaadbaar hybride voertuig. De aftrekbeperking wordt begrensd op 50% om het gebruik van de elektromotor aan te moedigen.


Voor wagens aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt een overgangsregeling:

Voor voertuigen met een CO2-uitstoot hoger dan nul, aangeschaft in de periode van 01.07.2023 t.e.m. 31.12.2025 geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule zou vanaf 2025 geleidelijk afgetopt worden tot 75% in 2025; 50% in 2026; 25% in 2027 en 0% vanaf 2028!


Voor plug-in hybrides die niet ‘fake’ zijn die aangeschaft worden vanaf 01.07.2023, zouden de brandstofkosten nog maar 50% aftrekbaar zijn t.e.m. 31.12.2025! Vanaf 2026 zou de aftrek ook afgetopt worden op 25% en vanaf 2028 zou de aftrek van die brandstofkosten ook 0% bedragen.

 

Voor wagens aangeschaft vanaf 1 januari 2026 geldt volgende regeling:

 

Voor auto’s die aangeschaft worden na 31.12.2025 en (deels) op fossiele brandstof rijden, bestaat er geen fiscale aftrek meer. M.a.w. de aftrekbaarheid van alle auto- en brandstofkosten van vanaf 01.01.2026 nieuw aangeschafte auto’s met een CO2 -uitstoot, zou dan naar 0% gebracht worden!

 

Elektrische wagens

Volgens het wetsontwerp zou de aftrek van kosten verbonden aan wagens die u na 31.12.2030 aanschaft en die geen CO2 uitstoten, tot 67,5% beperkt worden. Er is wel nog een overgangsregeling voorzien. Zo zou voor dit type wagens de aftrek afhangen van het jaar van aanschaf gedurende de overgangsfase:

Vóór 01.01.2027: 100%

2027: 95%

2028: 90%

2029: 82,5%

2030: 75%

2031: 67,5%

bottom of page