top of page

Administratieve vereenvoudiging attest verlaagd BTW-tarief in de bouw

Marian Van den Broucke

De verplichting voor aannemers om een attest uit te reiken om het verlaagd BTW-tarief van 6% te mogen toepassen valt weg vanaf 1 juli 2022. Vanaf dan dient het attest vervangen te worden door een standaardverklaring op de factuur zelf. Er is tevens voorzien in een overgangsregeling waarbij wordt bepaald dat vanaf 1 januari 2022 reeds onderstaande verklaring op de factuur mag gezet worden en er in dit geval geen attest meer aan de factuur moet worden toegevoegd. De klant heeft dan één maand tijd om de toepassing van het verlaagd BTW-tarief te betwisten. Deze nieuwe regeling legt de verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van het verlaagd tarief dus volledig bij de klant.


"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”


bottom of page