top of page

Vergroening van de autofiscaliteit: renting of leasing?

Julie De Kezel

Hoe snel komt de wagen in kosten?


Kopen en leasen. Wanneer u een wagen gaat aankopen of een leasingcontract afsluit, wordt de aankoopprijs geboekt als investering en afgeschreven. Er wordt doorgaans geen langere afschrijvingstermijn voorzien dan 5 jaar.


Renting. Wanneer een rentingcontract wordt afgesloten, wordt de aankoopprijs van de wagen niet geactiveerd als investering maar worden de rentingfacturen rechtstreeks in kost geboekt. De termijn van een rentingcontract is meestal korter dan 5 jaar (vaak 3 jaar), waardoor de wagen sneller in kosten zal komen dan bij het afsluiten van een leasingcontract.


Aankoopoptie. Zowel bij leasing als renting kan u bij afloop van het contract een aankoopoptie lichten. In een leasingcontract bedraagt deze aankoopoptie maximaal 15% van de aankoopprijs van de wagen (exclusief BTW). In een rentingcontract bedraagt deze aankoopoptie minstens 16%. Wanneer de aankoopoptie wordt gelicht, zal deze prijs in beide gevallen als investering geboekt worden. Deze optieprijs wordt vervolgens over 2 of 3 jaar afgeschreven.


Vergroening. Zoals u hier kan lezen, wordt voor wagens op fossiele brandstof waarvan de bestelbon, het lease- of rentingcontract wordt getekend vanaf 1 juli 2023 de fiscale aftrek stapsgewijs naar 0% gebracht. Het aftrekbare percentage zal in 2025 begrensd worden tot 75%, in 2026 tot 50%, in 2027 tot 25% en in 2028 tenslotte zullen de autokosten niet meer aftrekbaar zijn.


Moet ik de wagen dan aankopen, leasen of renten? Als u de bestelbon of het contract voor 1 juli 2023 ondertekent is er geen verschil. Wanneer de bestelbon echter na deze datum wordt ondertekend, dan zal een renting op fiscaal vlak de meest voordelige optie zijn. Een wagen via renting komt namelijk sneller in kost dan een geleasde of aangeschafte wagen. Er zal dus een grotere kost aan de verminderende aftrekbaarheid vanaf 2025 ontsnappen.


Voorbeeld. Wanneer u begin 2024 een auto koopt of least, wordt de laatste afschrijving geboekt in boekjaar 2028 en is deze kost niet meer fiscaal aftrekbaar. Wanneer u echter een rentingcontract zou afsluiten op 3 jaar, dan zal de laatste rentingfactuur in 2026 nog voor 50% fiscaal aftrekbaar zijn.


Wanneer u na 1 juli 2023 de aankoopoptie licht van een contract dat u voordien heeft afgesloten, dan blijven wel de oude regels gelden. De afschrijvingen van deze optieprijs zullen bijgevolg niet onderhevig zijn aan de verminderende aftrekbaarheid.


Meerwaardebelasting. Indien u de aankoopoptie van een leasingcontract heeft gelicht en de afschrijvingen van de optieprijs slechts beperkt aftrekbaar waren, zal ook de winst bij verkoop van de wagen niet volledig belastbaar zijn. De meerwaarde is namelijk slechts belastbaar in de mate dat de afschrijvingskosten van de wagen fiscaal aftrekbaar waren.


Wanneer u echter de aankoopoptie licht van een rentingcontract en de wagen in datzelfde jaar nog wenst te verkopen, zal er geen enkele afschrijving geboekt zijn op de optieprijs. De beperking van de belastbaarheid van de afschrijvingen zal dan niet van toepassing zijn omdat er geen afschrijvingen zijn geweest. Bijgevolg is de volledige meerwaarde (verkoopprijs min optieprijs) belastbaar.


Tip. Verkoop de wagen niet in hetzelfde boekjaar waarin u de aankoopoptie licht, maar laat deze tenminste voor één jaar afschrijven. De winst die u maakt op de verkoop van de wagen zal dan niet volledig belastbaar zijn maar slechts in de mate dat die afschrijving aftrekbaar was.

bottom of page