top of page

Forfaitaire dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen opnieuw verhoogd vanaf 1 juni 2024

Julie De Kezel

Bedrijfsleiders die regelmatige beroepsmatige verplaatsingen doen kunnen hiervoor vanuit hun vennootschap een forfaitaire vergoeding ontvangen. Vanaf juni 2024 wordt het bedrag van deze vergoeding voor binnenlandse dienstreizen opnieuw opgetrokken. Deze vergoeding is niet belastbaar indien aan bepaalde fiscale en sociale voorwaarden wordt voldaan.


Wanneer een bedrijfsleider binnenlandse verplaatsingen doet, kan hij de gemaakte kosten voor maaltijden en dranken op forfaitaire basis laten terugbetalen door zijn vennootschap. Vanaf juni 2024 bedraagt het maximumbedrag voor de forfaitaire dagvergoeding 20,80 EUR. Om belastingvrij van deze forfaitaire dagvergoeding te kunnen genieten, moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • De dagvergoeding wordt in functie van het aantal effectieve verplaatsingen toegekend.

  • De verplaatsing duurt minimaal 6 uur. De duur van de dienstreis wordt berekend vanaf het vertrek op de plaats van tewerkstelling tot de terugkeer op de plaats van tewerkstelling, tenzij rechtstreeks vanuit de woonplaats op dienstreis wordt vertrokken of rechtstreeks naar de woonplaats wordt teruggekeerd.

  • Naar eenzelfde plaats mogen maximaal 40 verplaatsingen gemaakt worden.

Indien bovenstaande voorwaarden worden nageleefd, is de kostenvergoeding aftrekbaar als beroepskost voor de vennootschap en privé niet belastbaar.


Wie regelmatig binnenlandse dienstreizen maakt, kan ervoor opteren om een forfaitaire maandvergoeding toe te kennen. Om deze maandvergoeding vast te leggen, dient men zich te baseren op de gemaakte dienstreizen gedurende het voorgaande jaar. De maandvergoeding mag maximum 332,80 EUR per maand (20,80 EUR x 16) bedragen, maar de bindende voorwaarde dat verplaatsingen minimaal 6 uur moeten duren vervalt.


Bedrag forfaitaire dagvergoeding

Vanaf 01.10.2021: 17,75 EUR/dag

Vanaf 01.02.2022: 18,11 EUR/dag

Vanaf 01.04.2022: 18,47 EUR/dag

Vanaf 01.06.2022: 18,84 EUR/dag

Vanaf 01.09.2022: 19,22 EUR/dag

Vanaf 01.01.2023: 19,99 EUR/dag

Vanaf 01.12.2023: 20,39 EUR/dag

Vanaf 01.06.2024: 20,80 EUR/dag

bottom of page