top of page

Elektronische facturatie tussen bedrijven wordt verplicht vanaf 2026

Billit

Gestructureerde elektronische facturen worden de norm 


Vandaag is elektronische facturatie (ook e-invoicing of digitale facturatie genoemd) al verplicht voor bedrijven die facturen uitschrijven aan de federale en de Vlaamse overheid. Vanaf 2026 wordt dit ook de norm voor transacties tussen belastingplichtige ondernemingen onderling. 


Concreet zullen bedrijven gebruik moeten maken van gestructureerde elektronische facturen (GEF’s), die verstuurd worden via het Peppol-netwerk. GEF’s zijn digitale bestanden in XML-formaat (Extensible Markup Language), die opgebouwd zijn volgens een universele structuur, de Universal Business Language of UBL. Die opbouw zorgt ervoor dat softwarepakketten wereldwijd elektronische facturen volautomatisch kunnen inlezen en verwerken.


Waarom wordt elektronische facturatie verplicht?


Facturen die volledig digitaal worden opgesteld, verzonden, ontvangen en verwerkt, hebben tal van voordelen. Zo kunnen heel wat processen geautomatiseerd worden, wat leidt tot tijdswinst en administratieve vereenvoudiging voor bedrijven en hun boekhouders.


Voor de overheid is elektronische facturatie vooral een sterk wapen in de strijd tegen btw-fraude. Dit nieuwe voorontwerp kadert dan ook in het regeerakkoord, waarin het verkleinen van de btw-kloof expliciet is opgenomen.


Vooraleer het wetsontwerp over elektronisch factureren gestemd kan worden, moeten eerst nog de Raad van State, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, Agrofront en ITAA hun advies geven.


Elektronisch factureren met Billit


We raden sterk aan om via een Billit account reeds alle verkoopfacturen op te maken en aankoopfacturen bij te houden. Met deze facturatiesoftware kan je immers nu al volledig elektronisch facturen opstellen en verwerken. Bovendien heb je via Billit toegang tot het Peppol-netwerk, wat de standaard is voor het verzenden en ontvangen van e-facturen.


Gebruik je Billit nog niet? Stuur dan een mailtje naar julie@dkvdb.be en ervaar meteen het gemak van elektronisch factureren.


Lees meer over de beslissing van de ministerraad ivm elektronisch factureren 


Lees het persbericht van de minister van Financiën

bottom of page