Maatregelen voor zelfstandigen die gevolgen ondervinden van de coronacrisis

FEDERALE MAATREGELEN

 

2021

Deadline Vlaams Beschermingsmechanisme 5: vanaf 16/03/2021

Deze premie is voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn OF een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen over de periode 01/02/2021 – 28/02/2021.

 • Voor wie:

  • Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% over de periode 01/02 – 28/02 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

  • Verplicht gesloten sectoren moeten geen omzetverlies aantonen. Hier vind je een lijst van de gesloten sectoren.

  • De onderneming voldoet aan de voorwaarden voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben aangevraagd of ontvangen).

  • Het omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.

 

 • Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de premie 5%.

  • Maximale steun:

   • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers

   • € 15.000 voor ondernemingen met  10 – 49 werknemers

   • € 40.000 voor ondernemingen met > 50 werknemers

  • Minimale steun: € 600

 

Min. en max. steunbedrag voor gesloten sectoren is afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

 

 • Aanvraag:

  • Deze premie vraag je aan van 16/03 tot en met 30/04 via de website van Vlaio.

Deadline Vlaams Beschermingsmechanisme 4: vanaf 16/02/2021

Op 5 februari 2021 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor januari en februari 2021. Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen een aanvraag in dienen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021. 

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021 kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode. Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode.

 

Een aanvraag indienen kan vanaf 16 februari 2021 op de website van VLAIO.

Deadline Vlaams Beschermingsmechanisme 3: tot 15/02/2021

Vraag nu het Vlaams Beschermingsmechanisme 3 aan voor een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020. Aanvragen kan nog tot 15 februari via deze link.

Nieuw: Globalisatiemechanisme

Op 29 januari 2021 keurde de Vlaamse Regering het corona globalisatiemechanisme principieel goed. Dit steunmechanisme biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen.

Deze maatregel is aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, artikel 3.12 en zal in werking treden na goedkeuring door Europa.

Verlenging van de verdubbeling van overbruggingsrecht in februari

Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' zal niet alleen in januari, maar ook in februari 2021 kunnen aangevraagd worden voor de zelfstandigen uit sectoren onderworpen aan de corona sluitingsmaatregelen van de overheid. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt.  

Overbruggingsrecht: beoordeling 40 % omzetdaling  

De zelfstandige moet aantonen dat er in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor hij de uitkering aanvraagt, een omzetdaling van minstens 40 % is ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019. De zelfstandige moet duidelijk de link tussen het omzetverlies en de COVID-19-crisis motiveren. 

Voorbeeld 
De zelfstandige dient een aanvraag in voor de maand februari 2021. Dan moet er een omzetdaling van 40% zijn in de maand januari 2021 ten opzichte van de maand januari 2019. 

Aandachtspunten:

 • Je kijkt altijd naar dezelfde kalendermaand in het jaar 2019. Dit wordt zeer strikt beoordeeld. Als de refertemaanden in het jaar 2019 om de vergelijking mee te maken aanwezig zijn, moeten we deze gebruiken. 

 • Als u actief bent in verschillende vennootschappen moeten alle omzetcijfers worden samengeteld om na te gaan of er een omzetdaling van 40% is. 

 • Als u nu een vennootschap heeft, maar in de refertemaand 2019 nog een eenmanszaak had, moeten de omzetcijfers nog steeds vergeleken worden met de refertemaand 2019. De ondernemingsvorm speelt geen rol.

 • Als u nu zelfstandige in hoofdberoep bent, maar in de refertemaand 2019 nog zelfstandige in bijberoep was, moeten de omzetcijfers nog steeds vergeleken worden met de refertemaand 2019. De bijdragecategorie speelt geel rol.   

In het kort: 3 scenario’s waarbij je als zelfstandige op steun kan rekenen
 

1. Je bent verplicht gesloten

 • Voor de maand januari blijft de bestaande regeling gelden. Ondernemers die hun zaak verplicht moeten sluiten en zelfstandigen die afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren kunnen rekenen op een uitkering.

 • Voor de maanden februari en maart komen enkel zelfstandigen die verplicht hun zaak sluiten in aanmerking voor een uitkering.

 • Zelfstandigen die ondanks de onderbreking van de verplicht gesloten activiteit een activiteit verderzetten, kunnen een beroep doen op het tweede type (omzetdaling). 

Deze uitkering bedraagt 2.421 euro (met gezinslast) of 1.937,53 euro (zonder gezinslast).

 

2. Je hebt een aanzienlijke omzetdaling

Verlies je een groot deel van je inkomsten, dan kan je vanaf januari 2021 onder deze voorwaarden rekenen op een uitkering overbruggingsrecht:

 • Dit type geldt voor januari tot en met maart 2021. 

 • Je moet in de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarvoor je een uitkering aanvraagt, aantonen dat er een omzetdaling van 40% is ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens 2019. De zelfstandige moet dit omzetverlies bewijzen via een attest van u als boekhouder of accountant. En je moet ook aantonen dat het verlies corona-gerelateerd is. Bijvoorbeeld: dien je een aanvraag in voor de maand februari 2021? Dan moet er een omzetdaling van 40% zijn in de maand januari 2021 in vergelijking met de maand januari 2019.

 • Je mag niet al gebruikmaken van de uitkering uit de eerste pijler

 

Het bedrag van de uitkering is 2.421 euro (met gezinslast) of 1.937,53 euro (zonder gezinslast).

 

3. Een uitkering wanneer je als zelfstandige in quarantaine moet of voor je kinderen moet zorgen

 

Dit type geldt voor januari tot en met maart 2021. ​

In 2021 kan je als ondernemer in 3 gevallen op een uitkering rekenen. Dat is zo als de zelfstandige:

 • Minstens 7 opeenvolgende dagen volledig onderbreken (al dan niet gespreid over meerdere maanden) omwille van quarantaine.

 • Zorg moet dragen voor kinderen van minder dan 12 jaar die in quarantaine geplaatst worden.

 • Voor kinderen -12jaar moet zorgen omdat de school, klas of kinderopvang gesloten is tijdens de schoolperiode.

 • Voor zelfstandigen die moeten zorgen voor hun kind volstaan 7 dagen onderbreking in één kalendermaand. Deze dagen moeten niet opeenvolgend zijn, maar ze moeten in één kalendermaand liggen.

 

De zelfstandige kan rekenen op een financiële uitkering die proportioneel is aan de duur van de onderbreking op voorwaarde dat:

 • De activiteiten volledig onderbroken worden.

 • De activiteiten niet van thuis uit kunnen worden verdergezet.

 

Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van de duurtijd van de quarantaine:

 • Als de quarantaine tussen 7 en 13 dagen duurt: 403,53 euro (met gezinslast) of 322,92 euro (zonder gezinslast).

 • Als de quarantaine tussen 14 en 20 dagen duurt: 807,05 euro (met gezinslast) of 645,84 euro (zonder gezinslast).

 • Als de quarantaine tussen 21 en 27dagen duurt: 1.210,58 euro (met gezinslast) of 968,77 euro (zonder gezinslast).

 • Als de quarantaine 28 dagen of langer duurt: 1.1614,10 euro (met gezinslast) of 1.291,69 euro (zonder gezinslast).

 • Duurt de quarantaine minder dan 7 dagen? Dan is er geen recht op een uitkering.

 

Zoals gezegd moet dit alles nog worden voorgelegd aan de Raad van State en weten we voorlopig nog niets meer, wordt dus ongetwijfeld vervolgd!

2020

DEADLINES

Bekijk hier een overzicht van alle deadlines voor de premie-aanvragen.

CRISIS-OVERBRUGGINGSRECHT

Wanneer je verplicht moet sluiten of afhankelijk bent van verplicht gesloten sectoren.

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen voorziet de overheid voor sommige ondernemers een dubbele uitkering van het crisis-overbruggingsrecht voor de maanden oktober en november. Bekijk dit overzicht om te zien of je al dan niet recht hebt op een dubbele uitkering.

De uitbetaling van het dubbel overbruggingsrecht voor de maand december is goedgekeurd en zal volgende maand worden uitbetaald.

De verlenging voor de dubbele uitkering in januari is voorgelegd, maar het ziet er naar uit dat dit ook goedgekeurd wordt (is dus onder voorbehoud).

Een dubbele uitkering bedraagt 2.583,38 euro per maand als alleenstaande, of 3.228,2 euro per maand met gezinslast. Een enkele uitkering bedraagt net zoals bij de relance-uitkering 1.291,69 euro per maand als alleenstaande en 1.614,10 euro per maand met gezinslast.

HEROPSTART-OVERBRUGGINGSRECHT (RELANCE UITKERING)

 

Je kan hiervan gebruik maken wanneer:

 • jouw zaak verplicht voor minstens één maand gesloten was tot 3 mei 2020 of langer ten gevolge van de maatregelen opgelegd door de overheid ter bestrijding van de Covid19-crisis;

 • je kan aantonen dat jij jouw activiteit volledig hebt hernomen maar je een omzetdaling van ten minste 10% waarneemt;

 • je voor dezelfde maand geen crisis-overbruggingsrecht geniet.

Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan heb je recht op 1.291,69 euro als alleenstaande en 1.614,10 euro wanneer je een persoon ten laste hebt. Deze maatregel werd verlengd tot 31 december 2020.

KLASSIEK OVERBRUGGINGSRECHT

 

Wanneer je ten gevolge van de coronacrisis je activiteiten volledig onderbreekt maar geen gebruik kan maken van het crisis-overbruggingsrecht.

 

Vanaf september 2020 kan je het klassiek overbruggingsrecht aanvragen als:

 • een groot deel van jouw werknemers thuis zitten in quarantaine;

 • je zelf in quarantaine moet en je jouw activiteit niet van thuis uit kan organiseren;

 • je productie stilvalt door leveringsproblemen;

 • enzovoort.

HOE WORDT DIT BELAST?

 

Crisis overbruggingsrecht:

 • Zelfstandige ondernemers eenmanszaak: 16,5%

 • Zelfstandige helpers van een eenmanszaak: progressieve tarieven

 • Bedrijfsleiders: progressieve tarieven

 • Meewerkende echtgenoot: vrijgesteld van belastingen op overbruggingsrecht

 

Relance overbruggingsrecht:

 • Zelfstandige ondernemers eenmanszaak: progressieve tarieven

 • Bedrijfsleiders: progressieve tarieven

 • Meewerkende echtgenoot: vrijgesteld

 

Het klassieke overbruggingsrecht:

Deze vergoedingen worden als ‘vervangingsinkomsten’ gezamenlijk belast tegen de normale progressieve tarieven.

VLAAMSE MAATREGELEN

De Vlaamse regering komt met een nieuwe steunmaatregel om bedrijven te helpen die zwaar omzetverlies lijden door de coronacrisis en hen zo te beschermen tegen een faillissement. In tegenstelling tot de steunmaatregelen tijdens de eerste golf, gaat het deze keer niet om een forfaitair bedrag, maar wordt de steunbijdrage gekoppeld aan de omzet van een bedrijf. 

VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME

Voor wie?

 • Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode).

 • De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).

 • Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.

 

Bedrag

De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum 15.000 euro per onderneming. Voor zelfstandigen in bijberoep wordt de premie gehalveerd en eveneens voor bedrijven die minder openingsdagen tellen dan in augustus-september vorig jaar.

NIEUW VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME

 

Voor wie?

 • Elke ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, kan beroep doen op het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme. Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020. 

Bedrag

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. 

De maximale steun bedraagt:

 • Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:

  • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers

  • € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer
    

 • Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor cafés en restaurants:

  • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers

  • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers

Aanvraag

De deadline voor de aanvraag was 4 januari 2021.

HOE WORDT DIT BELAST?

 

Deze premie is combineerbaar met het overbruggingsrecht (zie hierboven) en is vrij van belastingen. Je vraagt het Vlaams Beschermingsmechanisme aan als onderneming, dus deze premie wordt niet opgenomen bij je inkomsten als zelfstandige.

Wat als je zelf ziek wordt?

Eindwerk 2_resized_20200113_045053548.jp

Het is uiteraard niet uitgesloten dat jij als zelfstandige zelf het coronavirus oploopt. In dat geval ben je arbeidsongeschikt. Ben je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds. Ben je minder dan 8 dagen ziek, dan heb je geen recht op uitkeringen (carens-periode).

 

Contacteer zo snel mogelijk je arts en je ziekenfonds. Want de uitkering van het ziekenfonds wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop je arts je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitschrijft.

Uitkering:

 • Met gezinslast : 62,08€ per dag

 • Alleenstaande : 49,68€ per dag

 • Samenwonende : 38,10€ per dag

 

Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. 

Hoe gaan banken ondernemingen in moeilijkheden ondersteunen?

Banken geven kosteloos 6 maanden uitstel van betaling van kapitaalaflossingen aan ondernemingen, die door de crisis in moeilijkheden geraakt zijn. Het renteluik blijft verder lopen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dan met 6 maanden worden verlengd.

 

De bank zal hiervoor een aantal strikte criteria hanteren. Deze zijn:

 • Omzet moet fors teruggevallen zijn

 • Indien mogelijk beroep doen op de tijdelijke werkloosheidsregeling voor de werknemers

 • Al dan niet gedwongen om te sluiten

 • Geen achterstallige betalingen op lopende kredieten

 

Het spreekt voor zich dat ondernemers best contact opnemen met hun bank voor de juiste modaliteiten.

Meer informatie

De pagina van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu vertelt je meer over het virus zelf.

Over de gevolgen van het coronavirus voor ondernemingen lees je meer op de website van de FOD Economie.

 

Ben je werkgever? Een antwoord op de meest gestelde vragen krijg je op deze pagina van onze partner SD Worx of bij Voka.

Bronnen:

 • Institute for Tax Advisors & Accountants

 • Taxworld

 • Wolters Kluwer

 • Xerius

 • Liantis

 • Acerta

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you