top of page

Hogere kilometervergoeding vanaf 1 januari 2023

Julie De Kezel

De belastingvrije km-vergoeding geldt voor werknemers en bestuurders/bedrijfsleiders van vennootschappen die met de eigen privéauto beroepsmatige verplaatsingen maken.


Als je als werknemer je eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruikt voor verplaatsingen in opdracht van je werkgever, kan je daarvoor een kostenvergoeding krijgen. De werkgever kan ervoor kiezen om de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden of een forfaitaire kilometervergoeding toe te kennen. Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding is gebaseerd op het bedrag dat wordt toegekend aan federale ambtenaren.


De vergoeding geldt niet alleen voor werknemers. Ook als bedrijfsleider van een vennootschap kan je jezelf een kilometervergoeding uitkeren voor professionele verplaatsingen. Je ‘werkgever’ is dan je vennootschap. Op die manier kan je deze kosten ook terugbetaald krijgen. Let wel, het totale bedrag is beperkt tot 24.000 km/jaar of 2000 km/maand zonder bijkomende bewijslast.


Bedrag kilometervergoeding

Vanaf 01.07.2021 tot 30.06.2022: 0,3707 EUR/km

Vanaf 01.07.2022 tot 30.09.2022: 0,4170 EUR/km

Vanaf 01.10.2022 tot 31.12.2022: 0,4201 EUR/km

Vanaf 01.01.2023 tot 31.03.2023: 0,4259 EUR/km
bottom of page