top of page

Nieuws

Forfaitaire dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen opnieuw verhoogd vanaf 1 juni 2024

Bedrijfsleiders die regelmatige beroepsmatige verplaatsingen doen kunnen hiervoor vanuit hun vennootschap een forfaitaire vergoeding ontvangen. Vanaf juni 2024 bedraagt het maximumbedrag voor de forfaitaire dagvergoeding 20,80 EUR. Om belastingvrij van deze forfaitaire dagvergoeding te kunnen genieten, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Forfaitaire dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen opnieuw verhoogd vanaf 1 juni 2024

Verplichte registratie vanaf 1 juli 2024 van werkende vennoten en helpers

Op 1 juli 2024 treedt een nieuwe maatregel in werking: vennootschappen die actief zijn in de bouw- of de schoonmaaksector zullen verplicht zijn om de gegevens van hun werkende vennoten te registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Zelfstandigen met een eenmanszaak die actief zijn in de bouw- of de schoonmaaksector zullen de gegevens van hun eventuele helpers verplicht moeten registreren in de KBO.

Verplichte registratie vanaf 1 juli 2024 van werkende vennoten en helpers

Elektronische facturatie tussen bedrijven wordt verplicht vanaf 2026

De federale ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goedgekeurd dat elektronische facturatie tussen bedrijven verplicht vanaf 1 januari 2026. Gedaan dus met facturen op papier of in pdf-formaat. Hoe zit dat precies?

Elektronische facturatie tussen bedrijven wordt verplicht vanaf 2026

Buitenlandse dienstreizen: nieuwe lijst vanaf 15 februari 2023

Op 15 februari 2023 zijn de bedragen van de maximale logementsvergoeding (overnachting en ontbijt) en de forfaitaire dagvergoeding voor dienstreizen naar het buitenland aangepast. Ze verschenen in het Belgisch Staatsblad en treden meteen in werking.

Buitenlandse dienstreizen: nieuwe lijst vanaf 15 februari 2023

Hogere kilometervergoeding vanaf 1 januari 2023

Het bedrag van de kilometervergoeding wordt voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 bepaald op 0,4259 EUR/km. Dit bedrag geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Hogere kilometervergoeding vanaf 1 januari 2023

Nieuwe factuurvermeldingen vanaf 1 januari 2023 voor werken in onroerende staat

Vanaf 1 januari 2023 wordt de verantwoordelijkheid voor toepassing ‘verlegging van heffing’ verlegd naar de afnemer van dienst.

Nieuwe factuurvermeldingen vanaf 1 januari 2023 voor werken in onroerende staat

Vergroening van de autofiscaliteit: renting of leasing?

De autofiscaliteit wijzigt ingrijpend in de personenbelasting en in de vennootschapsbelasting. De vergroening ervan wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 2023. Daarbij zal de aanschafdatum van de wagen determinerend zijn voor de mate van fiscale aftrekbaarheid. Wanneer u een nieuwe wagen wenst aan te schaffen via renting of leasing kan u hier de fiscale opties tussen beide opties nalezen.

Vergroening van de autofiscaliteit: renting of leasing?

De nieuwe regels voor bedrijfswagens op een rijtje

Wat de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens betreft wijzigt er heel wat in de komende jaren waardoor het fiscaal steeds interessanter en interessanter wordt om een volledig elektrische wagen aan te kopen. Voor de volledigheid geven we u dan ook een overzicht van de fiscale regels vanaf nu en dit voor de komende 10 jaar.

De nieuwe regels voor bedrijfswagens op een rijtje

Pensioenhervorming voor zelfstandigen heeft invloed op aftrekbaarheid premies voor aanvullend pensioen

“Het wettelijk pensioenbedrag voor zelfstandigen wordt opgetrokken naar 50%” Een boodschap van de fiscus die maar op matig gejuich werd onthaald. Natuurlijk is dit een goede zaak voor uw wettelijk minimumpensioen als zelfstandige, maar het is heel wat minder positief voor het aanvullend pensioen dat opgebouwd wordt via de vennootschap. Wat verandert er in de berekening?

Pensioenhervorming voor zelfstandigen heeft invloed op aftrekbaarheid premies voor aanvullend pensioen

De nieuwe BTW-regeling voor (para)medische en esthetische prestaties

Zoals u wellicht heeft vernomen is er ingevolge een circulaire nr. 2021/C/114 van 20 december ll. één en ander gewijzigd betreffende de BTW-regeling op (para) medische en esthetische prestaties en dit vanaf 1 januari 2022.

De nieuwe BTW-regeling voor (para)medische en esthetische prestaties

Maatregelen voor zelfstandigen die gevolgen ondervinden van de coronacrisis

Door de nieuwe coronamaatregelen van het overlegcomité van 20 november moeten ondernemers opnieuw hun activiteiten verplicht stopzetten of zullen ze zware omzetverliezen hebben. De Vlaamse regering heeft beslist deze ondernemers te beschermen en stelt volgende 3 beschermingsmaatregelen voor.

Maatregelen voor zelfstandigen die gevolgen ondervinden van de coronacrisis

Administratieve vereenvoudiging attest verlaagd BTW-tarief in de bouw

De verplichting voor aannemers om een attest uit te reiken om het verlaagd BTW-tarief van 6% te mogen toepassen valt weg vanaf 1 juli 2022. Vanaf dan dient het attest vervangen te worden door een standaardverklaring op de factuur zelf.

Administratieve vereenvoudiging attest verlaagd BTW-tarief in de bouw

Wijzigingen vennootschapsrecht vanaf 1 januari 2020

Het jaar 2020 zal terug een jaar zijn waarin heel wat verandert: na de digitalisering waar we in 2019 hard hebben aan gewerkt en de opstart van ons digitaal platform, wijzigt er vanaf 1 januari 2020 terug heel wat voor vennootschappen. Zoals je allicht al hier en daar hebt vernomen, is het “oude” Wetboek Vennootschapsrecht in 2019 vervangen door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Een belangrijke datum bij de geleidelijke inwerkingtreding van dit nieuwe wetboek is 1 januari 2020: vanaf die datum worden alle dwingende regels van het WVV onmiddellijk van toepassing op alle bestaande vennootschappen, onafgezien van het feit of de statuten al dan niet reeds zijn aangepast.

Wijzigingen vennootschapsrecht vanaf 1 januari 2020
bottom of page